Gry i zabawy ruchowe dla rodziny

Zabawy dzieci i rodziców z wykorzystaniem uproszczonych elementów gier zespołowych. Zabawy i gry ruchowe  wszechstronnie oddziałują na ustrój przyczyniając się do podnoszenia jego wydolności oraz wszechstronnej sprawności fizycznej. W toku zabaw i gier ruchowych podnosi się wydolność wielu układów i narządów, zwłaszcza układu ruchowego, krążenia, oddychania i przemiany materii. Podczas zabaw rozwijają się wszystkie cechy motoryki (siła, szybkość, zręczność, wytrzymałość) oraz umiejętności ruchowe. Program ma na celu wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka i dostarczenie propozycji i ofert wspólnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem, zachęcanie do aktywnego wypoczynku oraz kształtowania u dzieci umiejętności współdziałania.

MIEJSCE  SPOTKANIA Ul.  MEDYKÓW 8 w Katowicach - Ligocie (Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu)

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 20 osób

PROWADZĄCY:  Szymon Tataruch, Dariusz Horodecki

 

Rekrutacja:

Program skierowany jest dla dzieci, młodzieży oraz rodziców mieszkających w Mieście Katowice.

Zapisy pod adresem poczty elektronicznej poprzez formularz rejestracyjny lub ooliwa@sum.edu.pl oraz telefonicznie pod numerem  032 208 36 32; 603665000

NAPISZ / ZADZWOŃ

+48 32 2083632

ooliwa@sum.edu.pl


© 2016