Nordic walking dla seniorów 55+

W nowoczesnej opiece zdrowotnej nad osobami w podeszłym wieku coraz większą rolę odgrywa profilaktyka. Seniorzy coraz częściej zdają sobie sprawę z wpływu regularnej aktywności fizycznej na stan zdrowia, zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Ćwiczenia fizyczne są kluczem do utrzymania zdrowia i dobrej kondycji fizycznej i intelektualnej.

 

Zajęcia odbywać się będą w czwartki o godz. 14.30 i piątki o godz. 16.00 według poniższego grafiku:

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

 

MIEJSCE  SPOTKANIA: ul. Medyków 8 w Katowicach - Ligocie (obok Zakładu Aktywności Fizycznej i Sportu)

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: do 20 osób

PROWADZĄCY:  Justyna Derela

 

Zapraszamy wszystkie chętne osoby powyżej 55 roku życia - mieszkańców Miasta Katowice - do udziału w module.  Liczy się kolejność zgłoszeń.

Celem dokonania rejestracji udziału proszę o wysłanie zgłoszenia pod adres email: mbeard@sum.edu.pl i/lub kontakt pod numerami telefonów: 603 665 000 i 32 208 3671

 

 

 

 

 

 

©