Wykłady w przedszkolach i szkołach

Wykłady skierowane będą nie tylko do dzieci i młodzieży uczącej się, ale także do nauczycieli, rodziców i opiekunów.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w przedszkolach i szkołach, które wyrażą gotowość udziału w projekcie. Dyrekcje placówek zostaną powiadomione o możliwości wysłuchania wykładu i udziału w zajęciach.

 

Zajęcia dotyczyć będą następujących zagadnień:

 

ABC zdrowego stylu życia

W profilaktyce chorób cywilizacyjnych kluczową rolę odgrywa zapobieganie otyłości. Bilans energetyczny związany jest z aktywnością fizyczną człowieka i sposobem jego odżywiania się. W wieku rozwojowym sposób odżywiania zależy od wprowadzonych nawyków, które są w znacznym stopniu kształtowane przez rodziców i dziadków. Ma to zasadnicze znaczenie nie tylko dla sposobu żywienia w wieku dziecięco-młodzieżowym, ale również dla nabrania właściwych nawyków żywieniowych, które młodzi ludzie będą powielać w swoich przyszłych, własnych rodzinach. Podstawą zajęć będzie omówienie zasad prawidłowego żywienia oraz najczęstszych błędów popełnianych w tym względzie w różnym wieku dziecka – od niemowlęctwa do wieku szkolnego. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli przymierzyć skafander geriatryczny, który pozwala odczuć dolegliwości podeszłego wieku.

Rekrutacja do modułu jest już zamknięta. 

 

Od października ruszyły wykłady dotyczące zdrowego stylu życia, które prowadzi w szkołach podstawowych dr Anna Kowalczyk, wykładowca z Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Podczas zajęć omawiana jest tematyka związana z piramidą żywienia, prawidłowymi nawykami żywieniowymi oraz aktywnością fizyczną wpływającą na zdrowie fizyczne młodych ludzi oraz ich kondycję psychiczną.

Uczniowie mają również okazję przymierzyć „skafander geriatyczny”, który symuluje odczucia i dolegliwości podeszłego wieku i pozwala wczuć się w rolę osób starszych oraz doświadczyć trudności natury fizycznej, z którymi mierzą się oni na co dzień.

 

 

 

Uzależnienia behawioralne

Zajęcia będą odbywać się w liceach na terenie miasta Katowice. Celem wykładów będzie zapoznanie z objawami oraz przykładami uzależnień, takimi jak: hazard, uzależnienie od komputera/sieci internetowej, pracoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od seksu/pornografii, uzależnienie od telefonu komórkowego, kompulsywne objadanie się. Realizacja wykładów przyczyni się do kształtowania pożądanych postaw i zachowań, a także rozpowszechnienia sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

 

Rekrutacja do modułu jest już zamknięta.

 

Wykłady dotyczące uzależnień ruszyły w październiku. Zajęcia prowadzi w szkołach średnich prof. Marek Krzystanek - kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

 

Bądź świadomy i zdrowy – profilaktyka w raku piersi i jąder

Zajęcia będą odbywać się w liceach na terenie miasta Katowice. Podczas zajęć poruszane będą następujące kwestie: przyczyny, częstość występowania, objawy raka jąder i piersi, leczenie, profilaktyka jako metoda walki z rakiem piersi i jąder. Czas trwania wykładu wyniesie 3 godziny, następnie uczestnicy wykładu będą mieli możliwość odbycia indywidualnych konsultacji. 

Rekrutacja do modułu jest już zamknięta.

 

Wykłady dotyczące profilaktyki w raku piersi i jąder ruszyły w październiku. Zajęcia prowadzi w szkołach średnich dr Anna Kowalczyk, wykładowca z Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersyetu Medycznego w Katowicach. 

Pierwsza pomoc na ściance wspinaczkowej 

Zajęcia będą odbywać się na ścianie wspinaczkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zajęcia odbywać się dla 3 szkół. Czas trwania zajęć dla jednej grupy to 8 h (2 części po 4 h). Każdy uczeń weźmie udział w dwóch częściach zajęć:

- 1 część – ścianka wspinaczkowa (poruszane zagadnienia: bezpieczeństwo na ściance, praca w grupie, nauka asekruacji)

- 2 część – pierwsza pomoc (wykłady + zajęcia aktywizujące) – scenariusz zaprezentowany na zajęciach dotyczyć będzie sytuacji z wykorzystaniem ścianki wspinaczkowej.

Rekrutacja do modułu jest już zamknięta. 

 

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 1. Szkoła Podstawowa nr 40 im. J. Kukuczki, ul. Słowiańska 1, 40-001 Katowice

 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1/ Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Sportowa 29, 40-106 Katowice

 3. Szkoła Podstawowa nr 66, im. J. Korczaka, ul. B. Krzywoustego 7, 40-870 Katowice

 4. Szkoła Podstawowa nr 5, im. Dziewięciu Górników z Wujka, ul. Gallusa 5, 40-594 Katowice

 5. Szkoła Podstawowa nr 27, im. W. Szafera, ul. Łętowskiego 18, 40-645 Katowice

 6. Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi, im. Adeli Korczyńskiej, ul. Zielonogórska 23, 40-710 Katowice

 7. IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. S. Maczka, ul. Katowicka 54, 40-165 Katowice

 8. Akademickie X Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Paderewskiego, ul. Miarki 6, 40-224 Katowice

 9. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach, ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice

 10. III LO im. A. Mickiewicza, ul. Mickiewicza 11, 40-092 Katowice

 11. VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowice, ul. Panewnicka 13, 40-709 Katowice

 12. XV LO im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach ul. Obroki 87, 40-833 Katowice

 13. Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Raciborska 3, Katowice, 40-074 Katowice

 

©