Przeglądasz wersję archiwalną strony


Wykłady w przedszkolach i szkołach

Moduł zakończony w tegorocznej edycji projektu.

Wykłady skierowane były nie tylko do dzieci i młodzieży uczącej się, ale także do nauczycieli, rodziców i opiekunów.

Zajęcia zostały przeprowadzone w przedszkolach i szkołach, które wyraziły gotowość udziału w projekcie. 

 

Zajęcia dotyczyły następujących zagadnień:

 

ABC zdrowego stylu życia

W profilaktyce chorób cywilizacyjnych kluczową rolę odgrywa zapobieganie otyłości. Bilans energetyczny związany jest z aktywnością fizyczną człowieka i sposobem jego odżywiania się. W wieku rozwojowym sposób odżywiania zależy od wprowadzonych nawyków, które są w znacznym stopniu kształtowane przez rodziców i dziadków. Ma to zasadnicze znaczenie nie tylko dla sposobu żywienia w wieku dziecięco-młodzieżowym, ale również dla nabrania właściwych nawyków żywieniowych, które młodzi ludzie będą powielać w swoich przyszłych, własnych rodzinach.

Podstawą zajęć było omówienie zasad prawidłowego żywienia oraz najczęstszych błędów popełnianych w tym względzie w różnym wieku dziecka – od niemowlęctwa do wieku szkolnego. Podczas zajęć uczestnicy mogli również przymierzyć skafander geriatryczny, pozwalający odczuć dolegliwości podeszłego wieku.

 

 

 

 

Uzależnienia behawioralne

Zajęcia odbywały się w liceach na terenie miasta Katowice. Celem wykładów było zapoznanie z objawami oraz przykładami uzależnień, takimi jak: uzależnienie od telefonu komórkowego, hazard, uzależnienie od komputera/sieci internetowej, pracoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od seksu/pornografii, kompulsywne objadanie się. Realizacja wykładów miałą przyczynić się do kształtowania pożądanych postaw i zachowań, a także rozpowszechnienia sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Zajęcia prowadził w szkołach średnich prof. Marek Krzystanek - Kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

 

 

Bądź świadomy i zdrowy – profilaktyka w raku piersi i jąder

Zajęcia odbywały się w liceach na terenie miasta Katowice. Podczas zajęć poruszane były następujące kwestie: przyczyny, częstość występowania, objawy raka jąder i piersi, leczenie, profilaktyka jako metoda walki z rakiem piersi i jąder. Po wykłądzie uczestnicy mieli możliwość odbycia indywidualnych konsultacji. 

Zajęcia prowadziła w szkołach średnich dr Anna Kowalczyk, wykładowca z Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersyetu Medycznego w Katowicach. 

 

Pierwsza pomoc na ściance wspinaczkowej 

Zajęcia będą odbywały się na ścianie wspinaczkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Każdy uczeń wziął udział w dwóch częściach zajęć:

- 1 część – ścianka wspinaczkowa (poruszane zagadnienia: bezpieczeństwo na ściance, praca w grupie, nauka asekruacji)

- 2 część – pierwsza pomoc (wykłady + zajęcia aktywizujące) – scenariusz zaprezentowany na zajęciach dotyczył sytuacji z wykorzystaniem ścianki wspinaczkowej.

 

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 1. Szkoła Podstawowa nr 40 im. J. Kukuczki, ul. Słowiańska 1, 40-001 Katowice

 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1/ Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Sportowa 29, 40-106 Katowice

 3. Szkoła Podstawowa nr 66, im. J. Korczaka, ul. B. Krzywoustego 7, 40-870 Katowice

 4. Szkoła Podstawowa nr 5, im. Dziewięciu Górników z Wujka, ul. Gallusa 5, 40-594 Katowice

 5. Szkoła Podstawowa nr 27, im. W. Szafera, ul. Łętowskiego 18, 40-645 Katowice

 6. Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi, im. Adeli Korczyńskiej, ul. Zielonogórska 23, 40-710 Katowice

 7. IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. S. Maczka, ul. Katowicka 54, 40-165 Katowice

 8. Akademickie X Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Paderewskiego, ul. Miarki 6, 40-224 Katowice

 9. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej, ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice

 10. III LO im. A. Mickiewicza, ul. Mickiewicza 11, 40-092 Katowice

 11. VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowice, ul. Panewnicka 13, 40-709 Katowice

 12. XV LO im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach ul. Obroki 87, 40-833 Katowice

 13. Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Raciborska 3, 40-074 Katowice

 

©