Dziecko

W ramach zajęć dla dzieci zapraszamy do udziału w gimnastyce ogólnorozwojowej z elementami boksu. Zajęcia obejmują ćwiczenia na przyrządach bokserskich siły dynamicznej, wszelkie formy rzutów piłkami lekarskimi, kulą i ciężarkami o różnej intensywności i objętości, ćwiczenia techniki bokserskiej, ćwiczenia kształtujące szybkość, czas reakcji prostej i złożonej, ćwiczenia skoczności przez wykonywanie wielu form skoków i wieloskoków. Wszystkie dzieci zainteresowane tańcem zapraszamy na zajęcia Street dance show. Jest to dynamicznie rozwijający się styl tańca nowoczesnego, którego głównym założeniem jest wyrażanie siebie poprzez improwizację. Dzieci w wieku 7-12 lat mogą wziąć udział w zajęciach Kreatywne tańcowanie. Ćwiczenia oparte są na niestereotypowych działaniach ruchowych prowadzonych w formie zabaw łączących elementy rytmiki, tańca współczesnego i teatru ruchu w wykorzystaniem ciekawych rekwizytów.

©