Przeglądasz wersję archiwalną strony


Gry i zabawy ruchowe dla rodziny

Zajęcia skierowane do dzieci, a także do rodzin lub dzieci z opiekunem. Zabawy i gry ruchowe wszechstronnie oddziałują na organizm, przyczyniając się do podnoszenia jego wydolności oraz wszechstronnej sprawności fizycznej. W toku zabaw i gier ruchowych podnosi się wydolność wielu układów i narządów, zwłaszcza układu ruchowego, krążenia, oddychania i przemiany materii. Podczas zabaw rozwijają się wszystkie cechy motoryki (siła, szybkość, zręczność, wytrzymałość) oraz umiejętności ruchowe, mające zastosowanie w toku codziennej działalności człowieka. Zajęcia mają na celu m.in. wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka i dostarczenie propozycji wspólnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem, zachęcenie do aktywnego wypoczynku oraz rozwój umiejętności interpersonalnych dzieci, takich jak komunikacja zespołowa i umiejętność współdziałania. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli nauczyć się zasad gry w piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną oraz koszykówkę.

MIEJSCE  SPOTKANIA Ul.  MEDYKÓW 8 w Katowicach - Ligocie (Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu)

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 20 osób

PROWADZĄCY:  Szymon Tataruch, Dariusz Horodecki

Moduł zakończony w tegorocznej edycji projektu.

 

 

©