SUM-UMK sum_umk

SUM-UMK

Szkoła rodzenia, gry i zabawy ruchowe dla rodziców i dzieci, aktywizacja seniorów oraz osób niepełnosprawnych – dzięki współpracy miasta Katowice i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego do końca roku mieszkańcy Katowic będą mogli bezpłatnie korzystać z bogatej oferty zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

„Naszym celem jest zwiększenie świadomości w zakresie prozdrowotnego stylu życia, zwłaszcza poprzez aktywność fizyczną oraz zachęcanie do wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie” – mówi prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM.

W ramach edukacji przedporodowej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uruchomi szkołę rodzenia, gdzie przyszłe mamy będą mogły zdobyć wiedzę na temat procesów zachodzących podczas ciąży, porodu i połogu. Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach to przede wszystkim możliwość lepszego przygotowania i nabycia niezbędnych umiejętności potrzebnych w czasie porodu, a także zwiększenie aktywności fizycznej całej rodziny. Po porodzie kobiety będą mogły kontynuować zajęcia w ramach ćwiczeń „aktywna mama”, które pomagają powrócić do formy sprzed ciąży. Dla najmłodszych przygotowano bogatą ofertę zajęć ruchowych m.in. Gimnastykę ogólnorozwojową z elementami boksu, Street dance show czy Kreatywne tańcowanie. Nie zabraknie również zajęć, do których zaproszone zostaną całe rodziny. Szeroki wybór zajęć fitness (takich jak m.in. Joga z elementami foam rollingu czy Pilates Core Wellness) uzupełnią zajęcia, które mają wspomóc rodziców w procesie wychowania dziecka i dostarczyć propozycji wspólnego spędzania czasu wolnego. Z myślą o osobach niepełnosprawnych przygotowano zajęcia taneczne. Pozwolą one na rozwój komunikacji społecznej poprzez integrację ludzi pełnosprawnych z niepełnosprawnymi w tańcu. Uczestnicy tego projektu będą mieli możliwość poznania nowej aktywności ruchowej wpływającej korzystnie na kondycję fizyczną i psychiczną. Dla seniorów przygotowano zajęcia Nordic walking. To forma aktywności ruchowej, która może być podejmowana przez każdego i w prawie każdych warunkach.

©